Ook nu houden we vast aan onze visie op zorg

Wie met bestuurder Karin Smit praat, kan niet om de conclusie heen dat Gors voor enkele grote uitdagingen staat. De krappe arbeidsmarkt en de toenemende complexiteit van de zorg vergen het nodige van

“Verandering”, een kwaliteitsverslag met diepgang

Opnieuw hebben we een kwaliteitsverslag geschreven waar we trots op zijn. In ons kwaliteitsverslag van vorig jaar wilden we alles aan de orde laten komen. Daardoor ontbrak het aan diepgang. Dit jaar h

Samenvatting

Samenvatting kwaliteitsrapport Over ons In 2019 boden we zorg aan 1016 unieke cliënten, ieder met een eigen zorg- en ondersteuningsplan. Daar is blijvend aandacht voor het komende jaar. Ook voor

Hoe diverse raden en managementteam reageren op dit rapport

Reactie van de Centrale Cliëntenraad (CCR) Werkwijze De CCR heeft de aanpak van de vorige rapportage (over het verslagjaar 2018) positief gewaardeerd. De bijeenkomst in De Stenge destijds was zeer

Maak uw keuze in het menu door te klikken op